Primaria comunei

Desesti

Descopera informatii, anunturi, traditii
si obiective de vizitat.

Nu mai astepta la ghiseu

Taxe & Impozite

Plateste taxele si impozitele online direct
de pe calculator sau telefon!

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Ai o amenda de platit?

Plata amenzi

Plateste amenzile online folosind cardul bancar.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider
ProgrameazaAudienta
Programeaza
Audienta
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Ajutor incalzire

Acte necesare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece ( lunile noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie) - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece

Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse beneficiază pe perioada sezonului rece, de ajutoare acordate pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei.

Ajutoarele prevăzute mai sus se definesc în funcţie de sistemul de încălzire utilizat şi sunt:
a) ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat, b) ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale;
b) ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică;
c) ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia – Anexa 1 la H.G. 559/2017.  

 

În situația în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primește ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare și/sau alocației pentru susținerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare și solicită unul dintre ajutoarele prevăzute la art. 1, acesta completează formularul de cerere prevăzut la anexa nr. 1a la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, cu modificările și completările ulterioare. precum şi documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia care au fost deja depuse pentru stabilirea dreptului la ajutorul social și/sau la alocația pentru susținerea familiei. 

 

Nivelele de venituri și cuantumurile ajutoarelor acordate de la bugetul de stat pentru familiile și persoanele singure cu venituri reduse,care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne,cărbuni și combustibili solizi, exprimate în lei și raportate la ISR sunt următoarele:

 

 

   

 

Limite venituri

Cuantum lunar ajutor lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

lei

ISR

lei

ISR

până la 155

până la 0,310

54

0,108

155,1 - 210

0,3102 - 0,420

48

0,096

210,1 - 260

0,4202 - 0,520

44

0,088

260,1 - 310

0,5202 - 0,620

39

0,078

310,1 - 355

0,6202 - 0,710

34

0,068

355,1 - 425

0,7102 - 0,850

30

0,060

425,1 - 480

0,8502 - 0,960

26

0,052

480,1 - 540

0,9602 - 1,080

20

0,040

540,1 - 615

1,0802 - 1,230

16

0,032

             

 

Categorii de venituri care nu se iau in calcul la stabilirea venitului net/membru de familie (art. 8 alin (1) din Legea nr. 416/2001)
- alocaţia pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- alocaţia de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- ajutoarele de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare,
- bursele şcolare, a sumelor acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- stimulentul educaţional oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate,
- sprijinul financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare,
- sumele acordate în baza Programului naţional de protecţie socială "Bursa profesională" prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional,
- veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată."

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se realizează în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, prin dispoziţie a primarului, care se emite o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului.

 

Cerere ajutor inclazire  |  Cerere simplificata

 

Contact

Contacteaza institutia publica. Iti vom raspunde in cel mai scurt timp.
Desești, Str. Principală, nr.190
Maramures, 437135
Tel.: (+40) 262 372 601
Fax: (+40) 262 372 601
primar@primariadesestimm.ro
secretar@primariadesestimm.ro
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
© 2021 Primaria Desesti. All Rights Reserved. | Webmaster.