Primaria comunei

Desesti

Descopera informatii, anunturi, traditii
si obiective de vizitat.

Nu mai astepta la ghiseu

Taxe & Impozite

Plateste taxele si impozitele online direct
de pe calculator sau telefon!

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Ai o amenda de platit?

Plata amenzi

Plateste amenzile online folosind cardul bancar.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider
ProgrameazaAudienta
Programeaza
Audienta
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Indemnizaţia/Stimulent creştere copii

Indemnizaţia/Stimulent creştere copii

Indemnizaţia/Stimulentul de inserţie pentru creştere copil se acordă conform O.U.G nr. 111/2010 şi a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 52/2011, cu modificările si completările prevazute de Legea 66/2016 si H.G 449/2016.


Modificări importante privind indemnizaţia de creştere a copilului, au fost reglementate prin:

O.U.G. 55/2017 - o puteti citi aici : O.U.G. 55/2017

Incepând cu 1 iulie 2016 au intrat în vigoare noile modificări privind indemnizaţia de creştere a copilului, reglementate prin:

Legea 66/2016 - o puteti citi aici : Legea 66/2016

Hotararea de Guvern 449/2016 - o puteti citi aici: HG 449/2016

Ordin 1099/2016 - il puteti citi aici: ORDIN 1099/2016   iar anexa aici ANEXA ORDIN 1099/2016

         

          Persoanele care îndeplinesc condiţiile de stagiu, conform legii (au realizat 12 luni în ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului, venituri supuse impozitului sau au fost în perioade de stagiu asimilate ), pot beneficia opţional de următoarele drepturi:
- Concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi o indemnizaţie lunară;
- Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserţie.

Precizări:
- Indemnizaţia pentru creşterea copilului se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori naşterii copilului (maximul sumei fiind de 8500 ron conform O.U.G. 55/2017) şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tară garantat în plată;
- Valoarea stimulentului de inserţie pentru creşterea copilului este de 650 ron;

Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului 

- Cerere tip – (Anexa 1)  ;

- documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. părinţi valabile, Certificat de căsătorie, Certificat de naştere al copilului) – în original şi copie;

- extras de cont pe numele solicitantului / titularului (actualizat cu numele utilizat în prezent, în cazul persoanelor căsătorite/divorțate)

- dosar cu şină;

 
PENTRU SALARIAŢI:

- adeverinţa tip - (Anexa 2)  , eliberată de către angajator, din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor legale privind stagiul de cotizare şi veniturile nete realizate (12 luni, în ultimii doi ani înainte de naşterea copilului);

 - copie a cererii înaintată către angajator pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului pană la 2 ani (sau pană la 3 ani pentru copilul cu handicap) – aprobată, semnată, stampilată, înregistrată, copie conform cu originalul;

- act adițional sau decizia de suspendare a contractului de munca, cu ziua următoare celei în care se termină concediul de maternitate, cel mai repede, cu a 43-a zi de la naștere, în original sau copie conform cu originalul;

– orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate (ex: ultimul concediu medical, adeverință eliberată de Casa de Pensii privind stagiul de cotizare)

PENTRU PERSOANELE CE AU REALIZAT VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE:

- decizii de impunere şi adeverinţe de venit eliberate de către Administraţiile Financiare pentru anii fiscali anteriori  naşterii copilului (veniturile realizate în ultimile 12 luni din cei 2 ani anteriori nașterii copilului);

- certificat de atestare fiscală pe firma;

- document doveditor privind suspendarea activităţii pe perioada concediului de creştere a copilului;

Atentie! La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinţi şi ale copiilor în ORIGINAL !!!

Acte necesare pentru acordarea stimulentului pentru creştere copil/de inserţie 

- Cerere tip – (Anexa 1)  ;

- documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. părinţi valabile, Certificat de căsătorie, Certificat de naştere al copilului) – în original şi copie;

- extras de cont pe numele solicitantului / titularului ((actualizat cu numele utilizat în prezent, în cazul persoanelor căsătorite/divorțate)  )

- dosar cu şină;

 PENTRU SALARIAŢI:

- adeverinţa tip - (Anexa 2) , eliberată de către angajator, din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor legale privind stagiul de cotizare şi veniturile nete realizate (12 luni, în ultimii 2 ani înainte de naşterea copilului); Observaţie: adeverinţă tip - format nou (Anexa 2) menționează și numărul de zile lucrate, concediu medical şi de odihnă pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare;

- decizia sau adeverinţa eliberată de către angajator din care să rezulte reluarea activităţii /realizarea de venituri supuse impozitului  și că nu a solicitat concediul pentru creștere copil;

– orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate (ex: adeverință eliberată de Casa de Pensii privind stagiul de cotizare)

Atenție! Persoana care beneficiează de stimulent de inserție trebuie să obțină venituri impozabile pe toată perioada în care beneficiează de acest drept

PENTRU PERSOANELE CE AU REALIZAT VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE:

 - decizii de impunere şi adeverinţe de venit eliberate de către Administraţiile Financiare pentru anii fiscali anteriori  naşterii copilului (veniturile realizate în ultimile 12 luni din cei 2 ani anteriori nașterii copilului);

- certificat de atestare fiscală pe firma;

- document din care să rezulte că obține venituri impozabile (declarație de venituri estimate pentru anul în curs și declarație pe proprie răspundere că va obține venituri pe toată perioada în care va beneficia de stimulent de inserție);

- document din care să rezulte perioada în care a beneficiat de concediu sarcină și lauzie, dacă este cazul

Atentie! La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinţi şi ale copiilor în ORIGINAL !!!

 Atenţie ! Dosarele se depun personal sau pe bază de procură

  

Acte necesare în situaţia în care se solicită modificare din indemnizaţie în stimulent sau din stimulent în indemnizaţie

- Cerere tip – (Anexa 1) ;

- Certificatul de naștere al copilului, certificatul de căsătorie și carţile de identitate ale ambilor părinţi in original şi copie;

- Copie conform cu originalul după Decizia de revenire în activitate sau adeverință salariat - pentru modificare indemnizație/stimulent, respectiv suspendare activitate - pentru modificare stimulent/ indemnizatie;

- Extras de cont pe numele solicitantului / titularului

 Atenţie ! Dosarele se depun personal sau pe bază de procură

 

 

Precizări privind perioada de minim o lună rezervată celuilalt părinte

- Dacă ambii părinţi au realizat stagiul de cotizare de 12 luni, în ultimii 2 ani înainte de a se naşte copilul, primul care solicită drepturile este obligat să rezerve cel puţin o lună pentru celălalt parinte;

- Celălalt parinte nu este obligat să solicite drepturile pentru perioada rezervată, dar, dacă nu doreşte să beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului, are obligaţia legală să notifice, în scris, Agenţia Judeţeană perntru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Maramureș, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, că nu doreşte să solicite acest drept si perioada de plata va fi redusă cu o lună;

- În situația în care se solicită numai acordarea stimulentului de inserție sau acesta este solicitat cu cel putin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, celălalt părinte nu mai este obligat să efectueze luna rezervată pentru concediu creștere copil

- Dacă se naşte un alt copil, înainte ca cel pentru care se primesc drepturile să împlinească vârsta  1 an şi 11 luni,  perioada rezervată se poate amâna şi cumula cu perioada rezervată pentru următorul copil, parintele care beneficiază deja de drepturi urmând să rezerve cel puţin 2 luni pentru celălat soţ, înainte de a împlinirea de către următorul copil a vârstei de 2 ani;

- Pentru a exista continuitate în plata pentru pentru părintele care beneficiază deja de drepturi, în situaţia de mai sus, în care se naşte următorul copil, soţul aflat în concediul de creştere copil poate depune dosarul de solicitare a drepturilor pentru următorul copil, cu 60 de zile înainte de împlinirea de către primul copil a vârstei de  2 ani.
 Important – În situația în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, stimulentul de inserție se acordă pană la 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap (cu condiția ca în acest timp să se realizeze venituri supuse impozitului).

Indemnizaţia / Ajutorul  pentru îngrijirea copilului cu vârsta 0-7 ani, în situaţia în care copilul şi/sau un părinte / persoana care are copilul în îngrijire sunt persoane cu handicap.

    

Aceste drepturi se acorda prin O.U.G. 111/2010, modificată și completată prin O.U.G. 124/2011 și Legea 66/2016.

Documente necesare :

- cerere tip - Anexa 1 ;

- originale si copii dupa actele de identitate (buletine/carti de identitate sau certificate de nastere) ale membrilor familiei: sot, sotie, copii;

- certificat de casatorie;

- certificatul de încadrare în grad de handicap pentru solicitant/persoana indreptatita și/sau minorul pentru care se solicita dreptul;

- cerere de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului, în perioada 0 - 7 ani, daca este cazul;

- decizia de suspendare a contractului de munca sau act aditional la contractul de munca, daca este cazul;

- documente care dovedesc ca parintii nu sunt angajati ca asistent personal pentru minor, doar pentru handicap de grad 1 al copilului;

- alte acte, dupa caz.

Important - Începand cu 1 iulie 2016, oricare dintre părinți/persoanele îndreptățite, care se ocupă efectiv de creșterea și îngrijirea copilului cu dizabilitate gravă sau accentuată în varstă de la 3 ani pană la 18 ani și își desfășoară activitatea cu un program redus de muncă la 4 ore, poate beneficia de o indemnizație lunară egala cu 50% din cunatumul minim al indemnizației de creștere a copilului.

Actele necesare sunt:

- Cerere tip - Anexa 1 

- Copii act identitate solicitant și certificat naștere copil + originalele

- Copie certificat de încadrare în grad de handicap + originalul

- Copie conformată cu originalul după Decizia/Actul adițional prin care se aproba reducerea programului de munca la 4 ore, pentru  creșterea și îngrijirea copilului cu handicap

- Alte acte necesare după caz

- Dosar șină

Cerere indemnizatie crestere copil  | Adeverinta angajator

Contact

Contacteaza institutia publica. Iti vom raspunde in cel mai scurt timp.
Desești, Str. Principală, nr.190
Maramures, 437135
Tel.: (+40) 262 372 601
Fax: (+40) 262 372 601
primar@primariadesestimm.ro
secretar@primariadesestimm.ro
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
© 2021 Primaria Desesti. All Rights Reserved. | Webmaster.